Sponsoren:

Doelstellingen

De doelstellingen

• De baanatletiek zowel qua kwaliteit als kwantiteit op een hoger niveau brengen. 
• Oudere jeugd en senioren stimuleren aan wedstrijden deel te nemen.
• Samenwerking tussen de verschillende clubs in de regio vergroten.
• De binding tussen atleten, trainers en juryleden binnen de regio vergroten.

In de afgelopen jaren is gebleken, dat er vraag is naar een circuit met aantrekkelijke, samenhangende wedstrijden.