Sponsoren:

Belangrijkste punten uit de reglementen:

Deelname/Categorie

De deelname aan het DSM baancircuit staat open voor elke atleet vanaf junioren B met wedstrijdlicentie. Junioren C mogen deelnemen in de categorie B junioren. De 1e wedstrijd  is een openingswedstrijd  met een programma voor C en D junioren. Het is toegestaan dat C junioren later op de dag deelnemen aan het DSM baancircuit.

Wedstrijdreglement/Pogingen/ Aanvangshoogten. 

Looponderdelen

 • De series worden op tijd  gelopen (geen finales).
 • Alle categorieën starten gemengd (m.u.v. 100/110 meter horden). Er wordt dus GEEN onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen.  
 • Indien een atleet/te  vanwege een kwalificatie of recordpoging enkel in een mannen of vrouwenserie wil lopen. Moet hij /zij dit uiterlijk 3 dagen voor de wedstrijd aan het secretariaat van de organiserende vereniging kenbaar maken.
 • De wedstrijdsecretaris/resse meldt dit verzoek p.o aan de wedstrijdleider
 • Elektronische tijd registratie voor alle loopnummers verplicht
 • Alle deelnemers hebben recht op minimaal 4 pogingen (m.u.v. hoog). De wedstrijdleider kan vanwege weersomstandigheden (onweer/ donker) of deelnemersaantallen meer of minder pogingen toestaan. Bij voorkeur in overleg met de coördinator.
 • Bij hink-stap-springen en verspringen is windmeting verplicht.
 • Hoogspringen/ Polshoog : in de chronoloog wordt een indeling gemaakt met 2 aanvangshoogten. Het secretariaat dient daarvan te voren op de hoogte van te zijn.
 • EDM Bij de lange werpnummers wordt  bij ALLE wedstrijden  EDM ingezet, uiteraard wordt elke worp opgemeten.
 • Bij de werponderdelen speer en discus  mogen bordjes geplaatst worden, echter de eerste geldige worp wordt altijd gemeten.
 • Belijning bij de lange werpnummers in ieder geval met afstandskubussen/borden.
 • Bij kogelstoten wel afstandslijnen zijn.
 • Verspringen met wind mee, speerwerpen met wind mee, discuswerpen met wind tegen.
 • De verschillende onderdelen moeten in een flink tempo verlopen. Vooral bij de (lange) technische onderdelen. De jury dient op tijd te beginnen. 
 • Als atleten meedoen in een hogere categorie moeten ze stoten/werpen met de gewichten van de hogere categoriecategorie. 

Technische onderdelen

 • Alle deelnemers hebben recht op minimaal 4 pogingen (m.u.v. hoog). De wedstrijdleider kan vanwege weersomstandigheden (onweer/ donker) of deelnemersaantallen meer of minder pogingen toestaan. Bij voorkeur in overleg met de coördinator.
 • Bij hink-stap-springen en verspringen is windmeting verplicht.
 • Hoogspringen/ Polshoog : in de chronoloog wordt een indeling gemaakt met 2 aanvangshoogten. Het secretariaat dient daarvan te voren op de hoogte van te zijn.
 • EDM Bij de lange werpnummers wordt  bij ALLE wedstrijden  EDM ingezet, uiteraard wordt elke worp opgemeten.
 • Bij de werponderdelen speer en discus  mogen bordjes geplaatst worden, echter de eerste geldige worp wordt altijd gemeten.
 • Belijning bij de lange werpnummers in ieder geval met afstandskubussen/borden.
 • Bij kogelstoten wel afstandslijnen zijn.
 • Verspringen met wind mee, speerwerpen met wind mee, discuswerpen met wind tegen.
 • De verschillende onderdelen moeten in een flink tempo verlopen. Vooral bij de (lange) technische onderdelen. De jury dient op tijd te beginnen. 
 • Als atleten meedoen in een hogere categorie moeten ze stoten/werpen met de gewichten van de hogere categoriecategorie. 

Inschrijvingen

 • Inschrijven kan tot uiterlijk 45 minuten voor aanvang  het onderdeel. Bij gebruik making van atletiek.nu heeft voorinschrijven de voorkeur.
 • inschrijfgelden 

-                      € 3.00 per onderdeel. DSM Baancircuit IJsseldelta

-                      € 2.50 (Openings) C/D juniorenwedstrijd

 • Dagprijzen worden volgens een staffel uitgekeerd
 • Uitreiking door een sponsor en/ of afgevaardigde van het DBIJ. Bij hun afwezigheid door een microfonist.
 • Run2Day Tientje voor de top-10
 • Een nieuwe notatie in de top-10 allertijden van het circuit levert 10 euro op.

-                                  Een ( beste) prestatie wordt per categorie per onderdeel één keer beloond.

-                                  Heeft de atleet al een top 10 notering dan moet hij/zij deze prestatie verbeteren om voor de prijs in aanmerking te komen.

-                                  Een atleet kan slechts  in die categorie een top 10 prijs behalen, waarin zij tijdens de wedstrijd staat ingeschreven. ( bijv een MB die van start in de categorie vrouwen kan enkel  in deze categorie in de prijzen vallen en niet als MB of MA)

-                                  Top 10 verbeteringen  zijn enkel mogelijk in  die categorie en/of onderdeel waarvan een volledige top 10 klassering is opgesteld.

-                                  “Uitreiking “op wedstrijdsecretariaat zodra de atleet zich daar persoonlijk gemeld heeft en de uitslagen verwerkt zijn .

 • Circuitrecord: hiervoor is  een geldprijs (€25) beschikbaar. Een prestatie die in meerdere categorieën goed is voor een record, wordt één keer beloond. Uitreiking door microfonist.

Er wordt slechts één prijs per prestatie uitgekeerd, tenzij het een dagprijs betreft. Dan geldt de dagprijs naast bv. een top-10-notering.

 • Prijzen worden niet nagestuurd.

 

Staffel

 

 • Dagprijzen  voor senioren en junioren

-                                  bij   5      deelnemers  per categorie ;          1 dagprijs      € 15,00

-                                  bij   7      deelnemers  per categorie ;          2 dagprijzen  € 15,00 - € 10.00

-                                  bij 10 >   deelnemers  per categorie ;          3 dagprijzen  € 15,00- € 10,00 - € 5,00    

 

 • Dagprijzen  voor masters

-                                  bij   3      deelnemers  per categorie ;          1 dagprijs      € 15,00

-                                  bij   7      deelnemers  per categorie ;          2 dagprijzen  € 15,00 - € 10.00

-                                  bij 10 >   deelnemers  per categorie ;          3 dagprijzen  € 15,00- € 10,00 - € 5,00 

-                                   

 • Dagprijzen  voor junioren C/D.

-                                  bij   5      deelnemers  per categorie ;          1 dagprijs      € 10,00

-                                  bij   7      deelnemers  per categorie ;          2 dagprijzen  € 10,00 - € 7.50

-                                  bij 10 >   deelnemers  per categorie ;          3 dagprijzen  € 10,00-  € 7.50 - € 5,00    

 

N.B  het aantal deelnemers wordt bepaald aan de hand van de uitslagen, waarbij de gestarte deelnemers ( DNF en DQ) mee tellen.